سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درباره ما

دانلود پاورپوینت آماده

جستجو

شبکه های اجتماعی

دانلود فایل ورد Word تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی اس

عنوان تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن تعداد صفحات 132 چکیده مخازن ذخیره سیال از اجزاء بسیار مهم در شرایانهای حیاتی به حساب می آیند با توجه به آسیب های وارده از طرف زمین لرزه های گذشته بر مخازن بررسی لرزه ای این مخازن و طرح مخازن مقاومتر در برابر زمین لرزه ها ضروری می باشد
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 12010 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132
دانلود فایل ورد Word تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

عنوان : تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

 

تعداد صفحات :132
چکیده:

 

مخازن ذخیره سیال از اجزاء بسیار مهم در شرایانهای حیاتی به حساب می آیند. با توجه به آسیب های وارده از طرف زمین لرزه های گذشته بر مخازن بررسی لرزه ای این مخازن و طرح مخازن مقاومتر در برابر زمین لرزه ها ضروری می باشد. محققان زیادی از گذشته تا کنون بر روی جنبه های مختلف رفتار مخازن تحقیق نموده اند اما هنوز نیز جنبه های گسترده ای از رفتار مخازن خصوصا رفتار لرزه ای آن ها ناشناخته می باشد. در این تحقیق به بررسی تأثیر ضخامت ورق های دیواره مخزن و همچنین تأثیر نوع فولاد مورد استفاده در دیواره مخازن بر روی رفتار لرزه ای مخازن ذخیره سیال استوانه ای رو زمینی فولادی در دو حالت مهار شده و مهار نشده می پردازیم، همچنین مورد دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر تراز سطح آب شامل حالات پر و نیمه پر و خالی بر رفتار لرزه ای مخازن می باشد. برای این منظور از دو نوع مخزن عریض و بلند با نسبت ارتفاع به قطر های0.343 و1.53 استفاده شده است که این مخازن تحت 3 شتاب نگاشت منتخب قرار گرفته اند. برای تحلیل مسئله از روش المان های محدود به کمک نرم افزار المان محدود ABAQUS استفاده شده و برای مدل سازی مجموعه سیال ,مخزن ,پی و خاک از روش مدل سازی مستقیم استفاده شده است، به این ترتیب تمامی اندرکنش های موجود یعنی اندرکنش های سیال- سازه- خاک لحاظ گردیده اند. همچنین برای مدل سازی خاک از مدل رفتاری دراگر-پراگر استفاده شده و در اطراف توده خاک و در فاصله ای مناسب به منظور جلوگیری از بازگشت امواج از مرزهای جاذب استفاده شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی: مخازن ذخیره سیال, تحلیل لرزه ای, روش المانهای محدود, اندرکنش سیال-سازه- خاک

 

چکیده

 

فصل 1- مقدمه

 

1-1- مقدمه و ضرورت مطالعه

 

1-2- آشنایی با مخازن ذخیره سیال

 

1-2-1- تاریخچه ایجاد مخازن

 

1-2-2- دسته بندی مخازن

 

1-2-2-1- تقسیم بندی مخازن از لحاظ جنس دیواره مخزن : (بتنی- فولادی-چوبی)

 

1-2-2-2- تقسیم بندی مخازن از لحاظ وضعیت قرار گیری

 

1-2-2-3- تقسیم بندی مخازن از لحاظ شکل آنها

 

1-2-2-4- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نسبت قطر به ارتفاع مخزن

 

1-2-2-5- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نوع پی و نحوه قرار گیری مخزن بر روی پی

 

1-2-2-6- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نوع سقف آنها

 

1-2-3- آسیب های محتمل وارده به مخازن.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1-4- نحوه رویکرد به تحقیق و گستره کار

 

فصل 2- مروری بر تاریخچه مطالعات صورت گرفته

 

2-1- مرور تحقیقات گذشته

 

2-2- مدل هاوسنر

 

2-3- مدل ولتسوس

 

2-3-1- نتایج تحلیل مخازن صلب

 

2-3-2- نتایج تحلیل مخازن انعطاف پذیر

 

2-4- مدل ملهوترا

 

فصل 3- مدل سازی و صحت سنجی مدل

 

3-1- روش مدل سازی

 

3-1-1- المان میراگر

 

3-2- مدل سازی خاک

 

3-2-1- تعریف مصالح خاک و مشخص نمودن مدل خاک(بر اساس صفحه کسیختگی خاک)

 

3-2-2- مدل میرایی خاک

 

3-2-3- مرز های جاذب

 

3-3- مدل سازی مخزن

 

3-4- مدل سازی سیال

 

3-5- بحث در مورد اندر کنش های موجود

 

3-6- صحت سنجی مدل سیال و مخزن

 

3-6-1- اعمال وزن سیال و بررسی صحت توزیع فشار هیدرواستاتیکی در کف مخزن

 

3-6-1-1- بررسی نتایج مخزن عریض

 

3-6-1-2- بررسی نتایج مخزن بلند

 

3-6-2- اعمال شتاب افقی ثابت و بررسی شیب سطح سیال

 

3-6-2-1- بررسی نتایج مخزن عریض

 

3-6-2-2- بررسی نتایج مخزن بلند

 

3-6-3- اعمال شتاب هارمونیک برای محاسبه پریود نوسانی سطح سیال

 

3-6-3-1- نتایج مخزن عریض

 

3-6-3-2- نتایج مخزن بلند

 

3-6-4- بررسی میزان تنش های محیطی ایجاد شده در پوسته مخزن

 

3-6-4-1- بررسی نتایج مخزن عریض

 

3-6-4-2- بررسی نتایج مخزن بلند

 

3-6-5- صحت سنجی کلی سیستم سیال-مخزن- پی

 

3-6-5-1- مشخصات مخزن و تحریک در تحقیق آزمایشگاهی کمبرا

 

3-6-5-2- مدل سازی مدل آزمایشگاهی در برنامه المان محدو ABAQUS

 

فصل 4- تحلیل و ارائه نتایج

 

4-1- روش تحلیل در نرم افزار ABAQUS

 

4-2- رکورد های انتخابی

 

4-3- معرفی تمامی آنالیز های مد نظر

 

4-4- تحلیل و نتایج آن

 

4-4-1- پارامترهای هدف در تحلیل

 

4-5- بررسی اثر جنس مصالح مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

4-5-1- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe

 

4-5-2- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northridg

 

4-5-3- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil

 

4-5-4- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe

 

4-5-5- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northridg

 

4-5-6- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil

 

4-5-7- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe

 

4-5-8- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge

 

4-5-9- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil

 

4-5-10- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe

 

4-5-11- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge

 

4-5-12- بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil

 

4-6- بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزهای مخازن رو زمینی فولادی

 

4-6-1- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe

 

4-6-2- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northri

 

4-6-3- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil

 

4-6-4- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe

 

4-6-5- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northri

 

4-6-6- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil

 

4-6-7- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe

 

4-6-8- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridg

 

4-6-9- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil

 

4-6-10- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe

 

4-6-11- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge

 

4-6-12- بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil

 

4-7- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

4-7-1- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe

 

4-7-2- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northrid

 

4-7-3- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil

 

4-7-4- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe

 

4-7-5- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northrid

 

4-7-6- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil

 

4-7-7- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe

 

4-7-8- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge

 

4-7-9- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil

 

4-7-10- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe

 

4-7-11- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge

 

4-7-12- بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil

 

4-8- بررسی اثر مهار شدگی و مهار نشدگی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

4-8-1- بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Kobe.

 

4-8-2- بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Northridge

 

4-8-3- بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Manjil

 

4-8-4- بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Kobe

 

4-8-5- بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Northridge

 

4-8-6- بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Manjil

 

فصل 5- بررسی و تفسیر نتایج

 

5-1- بررسی اثر جنس مصالح مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

5-1-1- مخازن عریض

 

5-1-1-1- مخازن مهار نشده

 

5-1-1-2- مخازن مهار شده

 

5-1-2- مخازن بلند

 

5-1-2-1- مخازن مهار نشده

 

5-1-2-2- مخازن مهار شده

 

5-2- بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

5-2-1- مخازن عریض

 

5-2-1-1- مخازن مهار نشده

 

5-2-1-2- مخازن مهار شده

 

5-2-2- مخازن بلند

 

5-2-2-1- مخازن مهار نشده

 

5-2-2-2- مخازن مهار شده

 

5-3- بررسی اثر سطح تراز سیال بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

5-3-1- مخازن عریض

 

5-3-1-1- مخازن مهار نشده

 

5-3-1-2- مخازن مهار شده

 

5-3-2- مخازن بلند

 

5-3-2-1- مخازن مهار نشده

 

5-3-2-2- مخازن مهار شده

 

5-4- بررسی اثر مهار شدگی و مهار نشدگی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

 

5-4-1- مخازن عریض

 

5-4-2- مخازن بلند

 

5-5- پیشنهادات

 

مراجع

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد Word ارزیابی الگوریتمهای کنترل همروندی سیستم مدی

عنوان ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی تعداد صفحه 123 ساختار پروژه به فرم زیر سازماندهی شده است
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 2289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123
دانلود فایل ورد Word ارزیابی الگوریتمهای کنترل همروندی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدلسازی با پتری رنگی

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

عنوان : ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

 

تعداد صفحه : 123

 

ساختار پروژه به فرم زیر سازماندهی شده است.

 

در فصل دوم پیشینه‌ی تحقیق و مطالب مرتبط آورده شده است. در این فصل یک مرور کلی بر کلیات مطلب، اهداف، پیشینه‌ی تحقیق و سایر کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت. در پیشینه تحقیق، می‌پردازیم به این که تا کنون چه الگوریتم‌هایی ارائه شده، ارزیابی از طریق چه روش‌هایی صورت گرفته است و مانند آن‌ها. همچنین تعدادی از پارامترها و معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی را بررسی خواهیم نمود. علاوه بر آن بعضی روش‌های پیاده‌سازی و شبیه‌سازی‌ موجود مانند پیاده‌سازی در مقیاس کوچک، شبیه‌سازی از طریق مدل مارکف، شبیه‌سازی از طریق شبکه‌های پتری و مانند آن‌ها را بررسی می‌کنیم و به مزایا و معایب آن‌ها اشاره‌ای خواهیم داشت. همچنین روش تجزیه و تحلیل از طریق صف نیز بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

در فصل سوم انواع الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای موجود را بررسی خواهیم کرد. در این میان تعدادی از الگوریتم‌های کنترل همروندی مانند پروتکل قفل 2PL که احتمال بن‌بست در آن وجود دارد و تکنیک‌های WW و WD که تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مزایا و معایب هر یک از این الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای را نیز تا حدودی بررسی خواهیم نمود.

 

در فصل چهارم نیز به بررسی شبکه‌های پتری، مخصوصاً شبکه‌های پتری رنگی که یکی از ابزارهای بسیار مفید برای شبیه‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند، پرداخته می‌شود.

 

در فصل پنجم نحوه‌ی مدل‌سازی الگوریتم‌های مورد نظر با استفاده از شبکه‎های پتری بیان شده است؛ که شامل تعریف مجموعه‌های رنگ، نشانه‌گذاری‌های اولیه، متغیرهای موجود در مدل، شرح عملکرد توابع مدل و تعیین اولویت برای فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال می‌باشد.

 

در فصل ششم که همان بخش پایانی است مدل‌ها بر اساس پارامترهای متفاوت بررسی و با هم مقایسه شده‌اند. آزمایش‌های مورد نیاز صورت گرفته و هرکدام چندین بار تکرار گردیده‌اند. نتایج میانگین‌گیری شده و نمودارهای لازم جهت مقایسه ترسیم شده‌اند. در نهایت نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث بیان شده مشاهده می‌شود و پیشنهاداتی برای کارهای آینده ارائه خواهد شد.

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول: مقدمه

 

1-1- مقدمه

 

1-2- ساختار پروژه

 

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق

 

مقدمه.

 

2-1- اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها

 

2-2- برخی از انواع پایگاه داده‌ها

 

2-3- انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی

 

2-3-1- پیاده‌سازی در مقیاس کوچک

 

2-3-2- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط مدل مارکف

 

2-3-3- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط شبکه‌های پتری

 

2-4- پارامترهای ارزیابی

 

2-4-1- پارامترهای منابع سیستم

 

2-4-2- پارامترهای حجم کاری

 

2-5- پارامترها و آزمایش‌های انجام شده

 

2-6- برخی از مزایا و معایب روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی

 

2-7- لزوم انجام تحقیق

 

فصل سوم: تکنیک‌های کنترل همروندی

 

مقدمه

 

3-1- تکنیک‌های کنترل همروندی و انواع آن‌ها

 

3-2- تکنیک‌های قفل‌گذاری و انواع آن‌ها

 

3-2-1- تعریف قفل

 

3-2-2- اندازه‌های واحد قفل‌شدنی

 

3-2-3- ساختار قفل

 

3-2-4- مثالی برای لزوم قفل‌گذاری

 

3-2-5- مدیر قفل و مراحل انجام شده برای قفل‌گذاری

 

3-2-6- نحوه در اختیار قرار دادن قفل توسط مدیر قفل

 

3-2-7- قفل چند اسلوبی

 

3-2-7-1- ماتریس همایندی یا سازگاری قفل‌های چند اسلوبی

 

3-2-7-2- پروتکل قفل چند اسلوبی برای یک تراکنش

 

3-2-7-3- تغییر قفل

 

3-2-7-4- قفل چند اسلوبی و توالی‌پذیری

 

3-2-7-5- خصوصیات قفل چند اسلوبی

 

3-2-8- تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی

 

3-2-8-1- مشکلات تداخل کنترل نشده

 

3-2-8-2- خصوصیات و مشکلات 2PL مبنایی

 

3-2-8-3- تغییر قفل در پروتکل 2PL

 

3-2-8-4- تأثیرعملیات درج در کنترل همروندی

 

3-2-8-5- تأثیرعملیات حذف در کنترل همروندی

 

3-3- بن‌بست

 

3-3-1- راه حل‌های مشکل بن‌بست

 

3-3-2- تکنیک‌های زمان‌مهر

 

3-3-2-1- الگوریتم WD

 

3-3-2-2- الگوریتم WW

 

3-3-2-3- خصوصیات الگوریتم WD و WW

 

فصل چهارم: شبکه‌های پتری

 

مقدمه.

 

4-1- مختصری در مورد شبکه‌های پتری

 

4-2- تفاوت UML و پتری

 

4-3- تاریخچه شبکه‌های پتری

 

4-4- ویژگی‌های شبکه‌های پتری

 

4-5- اجزای شبکه‌ی پتری

 

4-5-1- تعریف اجزای شبکه‌ی پتری

 

4-5-2- وظایف اجزای شبکه‌ی پتری

 

4-6- تعریف چهارگانه شبکه‌های پتری

 

4-7- گراف شبکه پتری

 

4-8- چند مثال از گراف شبکه پتری

 

4-9- رفتار شبکه‌های پتری

 

4-10- گذار توانا 44

 

4-11- مثالی از اجرای یک شبکه پتری

 

4-12- قوانین مربوط به فایر شدن گذار، در شبکه پتری

 

4-13- شبکه‌های پتری به بن‌بست رسیده، زنده و غیر زنده

 

4-14- انواع شبکه‌های پتری و نحوه‌ی نشانه‌گذاری آن‌ها

 

4-15- فلوچارت‌ها و شبکه‌های پتری

 

4-16- انواع پتری

 

4-16-1- شبکه پتری رنگی

 

4-16-2- شبکه پتری زمانی

 

4-16-3- شبکه پتری سلسله مراتبی

 

فصل پنجم: نحوه‌ی مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD با پتری رنگی

 

مقدمه

 

5-1- مختصری در مورد مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD

 

5-1-1- مدل 2PL

 

5-1-2- مدل‌های WW و WD

 

5-2- مجموعه‌های رنگی

 

5-2-1- مجموعه‌های رنگ در مدل 2PL

 

5-2-2- مجموعه‌های رنگ در مدل‌های WW و WD

 

5-2-3- توضیحات مجموعه‌های رنگ

 

5-3- نشانه‌گذاری اولیه

 

5-3-1- نشانه‌گذاری اولیه در مدل 2PL

 

5-3-2- نشانه‌گذاری اولیه در مدل‌های WW و WD

 

5-3-3- توضیحات نشانه‌گذاری اولیه

 

5-4- متغیرها

 

5-4-1- متغیرهای مدل 2PL

 

5-4-2- متغیرهای مدل‌های WW و WD

 

5-5- شرح توابع مدل و عملکردهای آن‌ها

 

5-5-1- شرح توابع مشترک بین مدل‌های 2PL، WW و WD

 

5-5-2- شرح توابع مدل 2PL

 

5-5-3- شرح توابع مدل‌های WW و WD

 

5-6- اولویت‌های معین شده برای تعیین فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال

 

5-7- نحوه‌ی مدل‌سازی‌ها

 

5-7-1- نحوه مدل‌سازی مدل 2PL

 

5-7-2- نحوه مدل‌سازی مدل‌های WW و WD

 

فصل ششم: ارزیابی مدل‌های 2PL، WW و WD

 

مقدمه

 

6-1- مختصری در مورد اهمیت ارزیابی پایگاه داده‎ها

 

6-2- پارامتر تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم

 

6-2-1- بررسی مدل 2PL

 

6-2-2- بررسی مدل WW

 

6-2-3- بررسی مدل WD

 

6-2-4- مقایسه‌ی مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد تراکنش‌ها

 

6-3- پارامتر تعداد دستورات هر تراکنش

 

6-3-1- بررسی مدل 2PL

 

6-3-2- بررسی مدل WW

 

6-3-3- بررسی مدل WD

 

6-3-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد دستورات تراکنش‌ها

 

6-4- پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها

 

6-4-1- بررسی مدل 2PL

 

6-4-2- بررسی مدل WW

 

6-4-3- بررسی مدل WD

 

6-4-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها

 

6-5- پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک

 

6-5-1- بررسی مدل 2PL

 

6-5-2- بررسی مدل WW

 

6-5-3- بررسی مدل WD

 

6-5-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک

 

6-6- نتیجه‌گیری

 

6-7- پیشنهادات

 

مراجع

 

دارای فهرست جداول و اشکال می باشد

 

نمونه جدول

 

جدول1-1- پارامترهای مورد نظر برای ارزیابی مدل‌ها

 

پارامتر الگوریتم(ها) پیاده‌سازی یا مدل‌سازی مرجع
تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم مقایسه یک الگوریتم امن و یک الگوریتم غیر امن برای پایگاه داده‌های بلادرنگ پیاده‌سازی در مقیاس کوچک (Hedayati, Kamali, Shakerian and Rahmani, 2010)
اندازه هر تراکنش (تعداد دستورات هر تراکنش) الگوریتم مرتب‌سازی زمان‌مهر پایه‌ای مدل‌سازی توسط مدل مارکف (Singhal, 1991) و

(روحانی رانکوهی، 1386)

تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها یک مکانیزم بر اساس قفل دو مرحله‌ای پیاده‌سازی در مقیاس کوچک (Al-Jumah, Hossam, and El-Sharkawi, 2000)
تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک یک مکانیزم بر اساس قفل دو مرحله‌ای پیاده‌سازی در مقیاس کوچک (Al-Jumah, et al., 2000)

 

در هنگام مدل‌سازی یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده است. مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است.

 

مدل‌سازی‌ها با استفاده از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. در نهایت به ارزیابی هر سه الگوریتم پرداخته شده است و الگوریتم‌ها با معیارهای بیان شده در فوق مورد بررسی قرار داده شده‌اند. آزمایش‌ها چندین بار تکرار گردیده و از مقادیر میانگین‌گیری به عمل آمده است. نمودارهای لازم نیز جهت مقایسه‌ی آسان‌تر ترسیم و بررسی گردیده‌اند.

 

 

 

عنوان : ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

 

تعداد صفحه : 123

 

 

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران تعداد صفحات113 چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی پیمایشی است
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 2254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113
دانلود فایل ورد Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

 

تعداد صفحات:113

 

چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد. این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی- پیمایشی است. در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسانی است که در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال 92-1391 در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه، و برای مطالعه جامعه از سرشماری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 65 محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS Win19 درحدود 74 % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن استفاده شده است، انتخاب گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی استفاده گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها استفاده شد که با توجه به نتایج حاصله فرضیه "مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب است" تایید شد

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

 

1-مقدمه

 

1 1-2بیان مسئله و ضرورت تحقیق

 

1-3اهداف تحقیق

 

1-4سوالات یا فرضیه های تحقیق

 

1-5کلمات کلیدی

 

1-5-1یادگیری الکترونیکی

 

2-5-1مدرسه هوشمند

 

3-5-1یادگیری سیار

 

4-5-1مدل هدف مدار تایلر

 

6-1سازماندهی پروژه

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

1-2مقدمه

 

2-2یادگیری الکترونیکی

 

3-2استانداردهای یادگیری الکترونیکی

 

1-3-2کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)

 

2-3-2مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک

 

3-3-2کنسرسیوم جهانی آی ام اس

 

2-4ابزارهای یادگیری الکترونیکی

 

2-4-1 نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی

 

2-4-2 سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی

 

5-2 شبکه های رایانه ای

 

2-6 محتوای آموزشی

 

2-6-1 اشیای آموزشی

 

2-6-2 ابر داده

 

2-7 عناصر، مولفه های اصلی یادگیری سیار

 

2-7-1 سخت افزار یادگیری سیار

 

2-7-2 نرم افزار یادگیری سیار

 

2-7-3شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار

 

8-2نسل های تکنولوژی سیار

 

2-9عبارات یادگیری سیار

 

2-10انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار

 

2-10-1مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید

 

2-10-2یک لپ تاپ برای هر کودک

 

2-11وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان

 

2-11-1یادگیری سیار در امریکای لاتین

 

2-11-2یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه

 

2-11-3یادگیری سیار در اروپا

 

2-11-4یادگیری سیار در شمال امریکا

 

2-11-5یادگیری سیار در آسیا

 

12-2نمونه های پروژه های یادگیری سیار

 

2-12-1پروژه ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان

 

2-12-2پروژه یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان

 

2-12-3پروژه بریج آی تی و امیا-اسمایل در امریکای لاتین

 

4-12-2پروژه مبل 21 در امریکای شمالی

 

2-12-5پروژه متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال.

 

2-12-6مدارس هوشمند سامسونگ

 

2-12-7آموزش و پرورش کره جنوبی

 

2-13معماری سیستم یادگیری سیار

 

2-13-1معماری سه لایه ای

 

2-13-2یادگیری سیار و سیستم چند عامله

 

3-13-2یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی

 

فصل سوم: روش تحقیق، بررسی و ارائه مدل پیشنهادی

 

3-1مقدمه

 

3-2روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

3-3فراوانی پاسخگویان

 

3-4اطلاعات پرسشنامه

 

3-5بررسی نرمال بودن داده ها

 

3-6سیستم پیشنهادی

 

3-7اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار

 

3-8وضعیت و موقعیت دستیابی به اهداف

 

3-8-1محدوده جغرافیایی

 

3-8-2معماری سیستم

 

3-9محتوای آموزشی

 

3-9-1ایجاد محتوای آموزشی

 

3-9-2ارائه محتوای آموزشی

 

3-9-3تمارین

 

3-10شیوه ارزشیابی

 

فصل چهارم: امکان سنجی

 

4-1مقدمه

 

4-2امکان سنجی

 

4-3نتایج امکان سنجی

 

4-4پرسشنامه سیستم پیشنهادی

 

4-5فرضیات

 

4-6روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1مقدمه

 

 

 

5-2آموزش و پرورش ایران

 

5-3مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها

 

5-4مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار

 

 

 

5-5نتیجه گیری

 

5-6پیشنهادات

 

فهرست منابع فارسی

 

پیوست 1پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.

 

 

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی

عنوان بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی (طراحی سازه های فولادی) تعداد صفحات 121 شرح مختصر پروژه شما بعد از مطالعه پروژه حاضر با ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی آشنا خواهید شد
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 220 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121
دانلود فایل ورد بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

عنوان : بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی (طراحی سازه های فولادی)

 

تعداد صفحات : 121

 

شرح مختصر : شما بعد از مطالعه پروژه حاضر با ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی آشنا خواهید شد.برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : 1- متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود. 2- قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد. 3- نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد. 44- با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.

 

یکی از سؤالات اساسی مهندسی ساختاری پاسخ به این پرسش است که آیا سیستم ساختاری برای ساختمان از نظر اقتصادی دارای اهمیت است با یک ارزیابی مقدماتی این واقعیت آشکار می شود که هزینه ساختاری ساختمانهای فولادی ، نه تنها در تناژ ( وزن کلی بار ) فولاد مورد استفاده قرار می گیرد بلکه هزینه های فرسایش و ساخت نیز در نظر گرفته می شود اگر چه هزینه فرسایش و ساخت فولاد گران است اما این هزینه ها می توانند بر هزینه های دیگر مشابه نقشه ها یا طرحهای ساختاری مختلف نیز تأثیر گذارند.

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد Word بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کار

عنوان بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن تعداد صفحات 156 شرح مختصر پروژه در این پروژه به بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن پرداخته شده استاز قدیم الیام اهمیت انرژی خورشیدی بر هیچ کس پوشیده نبوده است
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 3540 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 156
دانلود فایل ورد Word بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

عنوان : بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن

 

تعداد صفحات : 156

 

شرح مختصر : در این پروژه به بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن پرداخته شده است.از قدیم الیام اهمیت انرژی خورشیدی بر هیچ کس پوشیده نبوده است.نور خورشید یا همان انرژی خورشیدی، می تواند برای گرم کردن و روشنایی خانه ها و سایر ساختمان ها، برای تولید الکتریسیته، برای گرم کردن آب ، سرد کردن های خورشیدی و انواع کاربردهای اقتصادی و صنعتی مستقیماً استفاده شود.همچنین گرمای خوشید موجب وزش باد می شود؛ همان انرژی ایی که توسط توربین های بادی گرفته می شود؛ سپس بادها و گرمای خورشید باعث تبخیر آب می شوند. وقتی این بخار آب به باران یا برف تبدیل می شود و از سرازیرها به رودخانه ها و مسیرهای آب هدایت می شود، انرژی آن می تواند گرفته شده و از توان هیدرو الکتریکی آن استفاده شود.

 

در حال حاضر انرژی برق در دنیا به مقدار زیادی بر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تکیه دارد. سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند، آنها بر منابع محدود که رفته رفته به پایان می رسند، بسیار گران می شوند و بطور محیطی خسارات زیادی برای بازیافت خواهند داشت، بنا شده اند.در مقابل تجدید پذیر انرژی مانند باد و انرژی خورشیدی، پیوسته جایگزین می شود و هیچ گاه به پایان نمی رسند. اغلب انرژی های تجدید پذیر به دو صورت مستقیم یا غیر مستقیم از خورشید ناشی می شوند.

 

 

 

در فصل اول این پروژه به انرژی های تجدید پذیر و انواع آن و همچنین تأمین الکتریسیته خورشیدی (فتوولتائیک) پرداخته شده است.در فصل دوم موقعیت فعلی و آینده انرژی بحث شده است.در فصل سوم تا پنجم پروژه تولید برق از انرژی خورشیدی ، به دیگر کاربردهای انرژی خورشیدی از قبیل آب گرم کن های خورشیدی ، سیستم های حرارتی خورشید ، آفتاب گیری در سطح زمین ، سیستم های فتوولتائیک و .. پرداخته شده است.در فصل آخر پروژه نیز تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به کار – دستگاه های فتوولتایی گرد آوری شده است.

 

 

 

فصل 1- انرژی تجدید پذیر چیست؟

 

1-1- چرا انرژی تجدید پذیر مهم است؟

 

1-2- فایده های کلیدی انرژی تجدید پذیر عبارتند از

 

1-2-1- فایده های محیطی

 

1-2-2- انرژی برای نسل های آینده ما

 

1-2-3- شغل ها و اقتصاد

 

1-3- انرژی نو

 

1-4- جایگاه انرژی خورشیدی در تأمین الکتریسیته

 

1-5- وسایل مورد نیاز در تولید برق به وسیله انرژی خورشیدی

 

1-5-1- انواع مختلف سلول خورشیدی

 

1-5-2- باطری

 

1-5-3- شارژ کنترولر

 

1-5-4- مبدل DC‌ به AC

 

1-6- برآورد هزینه تأمین الکتریسیته خورشیدی (فتوولتائیک)

 

1-6-1- 225 وات

 

1-6-2- 450 وات

 

1-6-3- 900 وات

 

1-6-4- تذکر

 

1-7- طبقه بندی سیستم های خورشیدی

 

1-8- سیستم های فتوبیولوژی

 

1-9- سیستم های شیمیایی خورشیدی

 

1-10- سیستم های فتوولتائیک

 

1-11- عملکرد سلول های خورشیدی

 

1-12- موارد استفاده سلول فتوولتائیک

 

1-13- گردآورنده های خورشیدی تخت

 

1-14- بررسی اقتصادی سیستم های گرمایش خورشیدی

 

1-14-1- تجهیزات سیستم خود شامل قسمت های مختلفی است مانند

 

1-14-2- سرمایه گذاری

 

1-14-3- هزینه اولیه:

 

1-14-4- مقایسه اقتصادی سیستم های گرمایش و آبگرم خورشیدی

 

1-15- سیاست توسعه سیستم های گرما خورشیدی

 

1-15-1- کمک های اقتصادی

 

1-16- تحقیق، توسعه و نمایش کارکرد سیستم ها

 

فصل 2- موقعیت فعلی و آینده انرژی طبیعی

 

2-1- انرژی خورشیدی

 

فصل 3- ثابت خورشیدی

 

3-1- مدل خورشیدی

 

3-2- ترکیب طیفی ثابت خورشیدی

 

فصل 4- سیستم های حرارتی خورشید

 

4-1- سمت گیری رشته پانل ها

 

4-2- اندازه رشته پانل ها

 

4-3- رشته های سری و موازی

 

4-4- مبدل های حرارتی

 

4-5- ذخیره سازی

 

4-6- سرد کننده های تابشی

 

فصل 5- آفتاب گیری در سطح زمین

 

5-1- یک مدل جوی

 

5-2- جذب و پراکندگی تابش خورشیدی توسط اجزای سازنده جو

 

5-3- تابش مستقیم خورشید

 

5-4- شار پخشی

 

5-5- معادلات تقریبی برای شار خورشیدی کل

 

5-6- اندازه گیری آفتاب گیری در سطح زمین

 

5-7- شار حرارتی جو

 

فصل 6- تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به کار – دستگاه های فتوولتایی

 

6-1- نیمه هادیهای ذاتی ( خالص)

 

6-2- نیمه هادیهای غیر ذاتی ( نا خالص شده )

 

6-3- پیوند p-n

 

6-4- دستگاههای فتوولتایی پیوندی

 

6-5- پاسخ دهی طیفی جریان فوتونی

 

6-6- ساخت وسایل فتوو لتایی سیلسیومی

 

6-7- برآورد هزینه تولید برق

 

6-8- نتیجه گیری

 

منابع ومآخذ

 

 

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل Word بهینه سازی بهره برداری از مخازن نفتی به روش Gas

عنوان کامل پروژه بهینه سازی پارامترهای مؤثر در بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه 50 بخشی از مقدمه
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 707 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
دانلود فایل Word بهینه سازی بهره برداری از مخازن نفتی به روش Gas lift

فروشنده فایل

کد کاربری 14482
عنوان کامل: پروژه بهینه سازی پارامترهای مؤثر در بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 50
بخشی از مقدمه:

 

با توجه به پیشرفت روز افزون و با شتاب صنایع و افزایش جمعیت و از طرف دیگر محدود بودن ذخایر نفت و گاز و نیز غنی بودن کشورمان از این ذخایر که منبع اصلی درآمد و فرازآوری برای کشور محسوب می گردد ، لزوم استفاده بیشتر و بهینه از این منابع جدی تر به نظر می رسد . بدیهی است که در آینده تولید نفت با استفاده از جریان طبیعی چاه ها جوابگوی نیاز مصرف انرژی و زندگی بشر نخواهد بود. بنابراین باید با استفاده از روش های علمی و جدی تسهیلاتی برای تولید بیشتر و بهینه در طی عمر مفید یک مخزن نفتی فراهم آورد.
نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیر زمین می شود ، از طریق انبساطگاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد ، تأمین می گردد. هنگامی که نیروی رانش برای بالا آوردن نفت از دهان چاه به سطح زمین کافی نباشدو یا نتواند حجم کافی نفت را به سطح زمین بیاورد . از روش های مصنوعی برایتقویت این نیرو استفاده می شود. به این روش های مصنوعی تقویت انرژی مخزن فرازآوری مصنوعی می گویند. معمولاً اگر انرژی موجود در مخزن به اندازه ای باشد که بتواند سیال مخزن را به دهانه چاه هدایت کند از فرازآوری مصنوعی استفاده می شود. اگر انرژی فوق به قدربی کم باشد که سیال نتواند به راحتی به دهانه چاه برسد ، باید یکی از روش های بازیافت ثانویه مثل تزریق گاز در مخازن ، تزریق دی اکسید کربن و استفاده از روش های گرمایی از جمله تزریق بخار برای کاهش گرانروی نفت موجود در مخزن استفاده می شود.

 

 

 

چکیده

 

مقدمه

 

فصل اول : مخازن نفتی

 

1-1-انواع مخازن نفتی

 

1-2- رانش با استفاده از گاز محلول در نفت

 

1-2-2-رانش با استفاده از جریان آب

 

1-2-3رانش با استفاده از انبساط گاز گنبدی

 

1-3-روش های فرازآوری مصنوعی

 

1-3-1-پمپ های درون چاهی

 

1-3-1-1- پمپ میله ی

 

1-3-1-2-پمپ درون چاهی الکتریکی

 

1-3-1-3-پمپ های درون چاهی هیدرولیکی

 

1-3-2-تزریق گاز

 

1-4-مقدمه ای بر فرازآوری با گاز

 

1-5-تاریخچه فرازآوری با گاز

 

1-6-تجهیزات مورد نیاز جهت فرازآوری با گاز

 

1-6-1-تجهیزات درون چاهی

 

1-6-2-تجهیزات سرچاهی (Well head)

 

1-6-2-2-سیستم کنترل جریان گاز

 

1-6-2-1-گاز برای تزریق

 

1-7-اصول اساسی فرازاوری با گاز

 

1-7-1-فرازآوری به روش پیوسته

 

1-7-2-روش منقطع

 

1-8-منابع گاز فرازآوری

 

1-9-عوامل مؤثر در طراحی سیستم فرازآوری با گاز

 

1-9-1- عملکرد جریان ورودی

 

1-9-2-عملکرد مسیر عمودی

 

1-9-3-عملکرد جریان افقی

 

1-9-4-متغیرهای سیستم فرازآوری با گاز

 

1-10-کاربرد اقتصادی فرازآوری با گاز

 

1-11- روش های مختلف طراحی تأسیسات فرازآوری گاز به صورت پیوسته

 

1-11-1- انواع جریان ها در روش فرازآوری پیوسته

 

1-11-2- انواع تأیسات در روش فرازآوری پیوسته

 

1-11-2-1-سیستم باز

 

1-11-2-2-سیستم نیم بسته

 

1-11-2-3-سیستم بسته

 

1-12- مکان یابی محل تزریق و نصب شیرهای گازرانی

 

1-13-مراحل تعیین مکان شیرهای تزریق گاز

 

1-14- مراحل تخلیه سیستم فرازآوری با گاز پیوسته

 

فصل دوم: بررسی پارامترهای بهینه فرازآوری مصنوعی در میدان مورد مطالعه

 

2-1-مقدمه

 

2-2- اطلاعات زمین شناسی و کلیات میدان مورد مطالعه

 

2-2-1- سازند A

 

2-2-2- سازند B

 

2-2-3- سازند C

 

2-4- طراحی فرازآوری با گاز

 

2-4-1- بررسی آزمایش های فشار – حجم – دما

 

2-4-2-تعیین محل نصب سوپاپهای فرازآوری

 

2-5- بررسی کارایی فرایند فراز آوری با گاز

 

2-6-پیش بینی تولید از مخزن

 

فصل سوم: بهینه سازی توزیع گاز با روشهای دیگر

 

3-1-کلیات

 

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

4-1- نتیجه گیری

 

4-2-پیشنهاد هایی برای ادامه کار در آینده

 

منابع و مأخذ

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد Word استفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموز

استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه ها با منابع محدود تعداد صفحات 110 چکیده مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود، در سال­های اخیر مورد تحقیق بسیاری از محققان در رشته ­های مختلف بوده ­است
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 1083 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110
دانلود فایل ورد Word استفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه هابامنابع محدود

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه ها با منابع محدود

 

تعداد صفحات :110

 

چکیده

 

مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود، در سال­های اخیر مورد تحقیق بسیاری از محققان در رشته ­های مختلف بوده ­است. در این مسئله هدف زمانبندی فعالیت­های پروژه با توجه به روابط پیشنیازی و محدودیت منابع در کمترین زمان می­باشد. در این مسئله فضای جستجوی بسیار بزرگی جهت دست­یابی به جواب بهینه وجود دارد و نیازمند انجام محاسبات طولانی بخصوص برای ابعاد بزرگ مسئله با محدودیت­های زیاد می­­شود و الگوریتم­های دقیق برای آن موثر نیستند. الگوریتم ­های فراابتکاری بعنوان جایگزین روش­های دقیق برای حل آن، پیشنهاد شده­است. در این پایان نامه الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر آموزش- یادگیری برای حل این مسئله استفاده شده­است. این الگوریتم مبتنی بر جمعیت است که اخیرا معرفی شده است و فرایند آموزش و یادگیری در کلاس درس را شبیه سازی می­کند. همچنین برای جلوگیری از محلی شدن پاسخ­ها از رویکرد نخبه­گرایی در این الگوریتم استفاده شده­است. از ویژگی­های این الگوریتم این است که نیازی به پارامترهای کنترلی اختصاصی الگوریتم، ندارد و فقط پارامترهای کنترلی عمومی مانند اندازه جمعیت و تعداد نسلها را شامل می­گردد. الگوریتم داری دو فاز، فاز معلم و فاز فراگیر است. ابتدا تعدادی زمانبندی را بطور تصادفی بر اساس جمعیت اولیه الگوریتم ها تولید می­کنیم، سپس فازهای الگوریتم را روی زمانبندی­ ها اعمال می­کنیم بطوریکه جمعیت اولیه به طور تکراری بهبود می­یابد تا به شرط توقف برسیم. همچنین تاثیر عواملی مانند اندازه جمعیت و اندازه نخبه و تعداد زمانبندی­ها بر الگوریتم، بررسی شده است. کارایی الگوریتم ارائه شده با دیگر الگوریتم ­های بکار گرفته شده در حل این مسئله، مقایسه شده است و نتایج موثر با قابلیت رقابت بالا با دیگر الگوریتم ­ها حاصل شده­ است.

 

فصل 1: مقدمه

 

1-1 مقدمه

 

1-2 اهداف پژوهش

 

1-3 ساختار پژوهش

 

 

 

فصل 2: مروری بر ادبیات تحقیق و تعریف مسئله

 

2-1 مقدمه

 

2- 2 زمانبندی پروژه

 

2-3 زمان بندی پروژه با منابع محدود

 

2-4 معیارهای مدل کردن مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود

 

2-4-1 ماهیت فعالیت­ها

 

2-4-2 نوع منبع

 

2-4-3 نوع روابط پیش نیازی

 

2-4-4 نوع تابع هدف

 

2-4-5 تعداد تابع هدف

 

2-4-6 تعداد پروژه­ها

 

2-5 مدل پریتسکر

 

2-6 مدل کلین

 

2-7 مدل آلوارز و تاماریت

 

فصل سوم: الگوریتم بهینه­سازی مبتنی بر آموزش­ یادگیری

 

3-1 مقدمه

 

3-2 الگوریتم­های فراابتکاری

 

3-3 الگوریتم مبتنی بر آموزش- یادگیری

 

3-3-1 فاز معلم

 

3-3-2 فاز فراگیر

 

3-3-3 الگوریتم TLBO نخبه سالارانه

 

فصل چهارم: حل مسئله

 

4-1 مقدمه

 

4-2 سوابق اخیر حل مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود

 

4-3 حل مسئله زمانبندی با الگوریتم­های فراابتکاری سازنده

 

4-3-1 روش تولید زمانبندی سری

 

4-3-2 روش تولید زمانبندی موازی

 

4-3-3 روش زمانبندی پسرو و پیشرو

 

4-4 حل مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود به وسیله الگوریتم فراابتکاری بهبود

 

دهنده مبتنی بر آموزش- یادگیری

 

4-4-1 ایجاد جمعیت اولیه

 

4-4-2 زمانبندی اولیه با الگوریتم­های سازنده

 

4-4-3 زمانبندی با الگوریتم TLBOنخبه ­گرایانه

 

فصل پنجم: نتایج عددی و نتیجه‌گیری

 

5-1 مقدمه

 

5-2 کتابخانه PSPLIB

 

5-3 نتایج آزمایش اجرای الگوریتم با پیکربندی­های مختلف

 

5-3-1 تاثیر اندازه جمعیت با تعداد تکرار ثابت

 

5-3-2 تاثیر اندازه جمعیت با تعداد تکرار متغیر

 

5-3-3 تاثیر اندازه نخبه

 

5-3-4 تاثیر تاثیر روش زمانبدی سریال و موازی بر الگوریتم TLBO

 

5-4 مقایسه نتایج با دیگر الگوریتم­های فراابتکاری در حل مسئله RCPSP

 

5-5 نتیجه­ گیری

 

فهرست منابع

 

استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه ها با منابع محدود

 

تعداد صفحات :110

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جد

مهندسی عمران گرایش سازه عنوان بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای تعداد صفحات 173 عنوان بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 9922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173
دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

مهندسی عمران

گرایش : سازه

عنوان : بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

تعداد صفحات :173

چکیده:

در سال‌های اخیر مبحث جداساز لرزه‌ای به طور خاص در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلی از این کار جداسازی سازه از زمین بجای استفاده از روش‌های مرسوم مقاوم سازی می‌باشد. تجهیزاتی که در ایزوله کردن پایه ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای دو مشخصه مهم می‌باشند:

انعطاف پذیری افقی و قابلیت جذب انرژی.

انعطاف پذیری سیستم جداگر سبب افزایش زمان تناوب اصلی سازه و خارج شدن آن از محدوده انرژی مخرّب زلزله می‌شود، از سوی دیگر خاصیت جذب انرژی سبب افزایش میرائی و در پی آن سبب کاهش تغییر مکان زیاد ناشی از انعطاف پذیری جانبی سیستم جداگر می‌شود.

در مطالعه اخیر جهت بررسی رفتار سازه‌ها با جداگر و با پایه ثابت پس از بر شمردن انواع جداسازهای لرزه‌ای و طراحی جداساز و تمهیدات آئین نامه در مورد سازه‌های جداسازی شده به تحلیل غیرخطی این نوع سازه‌ها پرداخته شده و رفتار هر کدام از سازه‌ها از لحاظ شتاب- پریود- برش و … مورد بررسی قرار گرفته شده است و در ادامه سازه جداسازی شده بر اساس نسبت میرایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت میرایی 4% و 9%و 10% و 11% و 20% باهم مقایسه گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج نشان میدهد با افزایش زمان تناوب شتاب کاهش می یابد و افزایش میرایی باعث کاهش بیشتر شتاب در سازه می شود با افزایش زمان تناوب تغییر مکان کلی سازه افزایش می یابد ولی افزایش میرایی تا حدود زیادی آنرا کنترل میکند در حالت کلی در مقایسه سازه جداسازی شده با سازه بدون جدا ساز نتایج تحلیل حاکی از آن است که شتاب طبقات و برش طبقات، در سازه جداسازی شده کمتر است و تغییر مکان جانبی در سازه جداسازی شده نسبتاً زیاد است و برای حل این مشکل باید از مستهلک کننده انرژی یا میراگر استفاده شود در سیستم جداساز با افزایش میرایی قابلیت جذب انرژی در سازه افزایش می یابد و کاهش شتاب منجر به کاهش نیروی وارده به سازه می‌گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه

1-1- پیشینه تحقیق

1-2- کلیات

1-3- مقابله یا همراهی نیروهای زلزله

1-3-1- میرائی در طبقات

1-3-2- میرائی در پی‌ها

1-4- سیستم ثقلی

1-5- سیستم جک‌های هیدرولیکی

1-6- سیستم فنری

1-7- سیستم هسته مرکزی

1-7-1- معایب سیستم هسته مرکزی

1-7-2- طراحی جداسازها

1-7-3- اهداف جداسازی

1-8- پژوهش

1-8-1- طراحی جداگر لرزه‌ای و مقایسه مطالعه رفتارهای ساختمان جداسازی شده

1-8-2- آنالیز طیف پاسخ و آنالیز استاتیکی برای ساختمان جداسازی شده و پایه فیکس

فصل دوم: کنترل سازه ها

2-1- کنترل سازه‌ها

2-1-1- کنترل غیرفعال

2-1-2- محدودیت‌های جدایشگرها

2-1-3- مدل‌سازی جدایشگرها

2-1-4- روش تقریبی مدل سازی سازه با جدایشگر

2-2- میراگرها

2-2-1- انواع میراگرها

2-2-1-1- میراگرویسکوز

2-2-1-2- میراگر پسماند

2-3- مفهوم جداساز ارتعاشی

2-3-1- تغییر در انعطاف پذیری، میرایی و زمان تناوب

2-3-2- مقایسه بین روش های متداول و سیستم جداگر ارتعاشی

2-3-3- هدف اصلی از جداساز ارتعاشی

2-4- اجرا در یک سیستم جداگر

2-5- کاربرد عملی مفهوم جداسازی ارتعاشی

2-6- مزایای کنترل فعال و نیمه فعال

2-7- سیستم مدار باز

2-8- سیستم مدار بسته

2-9- سیستم مدار باز- بسته

2-10- میراگر های هیسترسیس فولادی

2-10-1- خصوصیات میراگر های هیسترسیس فولادی

2-10-2- انواع میراگر های فولادی

2-11- مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها

2-11-1- طبقه بندی روش های کنترل بر اساس دینامیک سازه ها

2-11-2- طبقه بندی تکنیک کنترل بر اساس نحوه عملکرد سیستم

2-11-2-1- روش کنترل غیر فعال

2-11-2-2- روش کنترل فعال

2-11-2-3- روش کنترل ترکیبی یا مختلط

2-11-2-4- روش کنترل نیمه فعال

2-12- سیستم نوین جرم میراگر متوازن

2-13- نتیجه گیری کلی

2-14- مزایای جرم میراگر متوازن

 

فصل سوم: طراحی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای

3-1- کلیات

3-2- تحلیل سازه جداسازی شده

3-2-1- عوامل مهم در انتخاب روش تحلیل سازه

3-2-2- طراحی جداسازهای لاستیکی با هسته سربی

3-3- میراگرها و توصیه‌های طراحی

فصل چهارم: ملاحظات اجرایی در طراحی سازه‌های جداسازی شده

4-1- کلیات

4-2- ملاحظات عمومی در زمان طراحی

4-3- مشخصات بستر

4-4- اثر نوع خاک

4-5- آثار حوزه نزدیک

4-6- اثر مؤلفه‌ قائم زمین لرزه

4-7- توجه به تأثیر مودهای بالاتر

4-8- ارتفاع ساختمان

4-9- رفتار روسازه

4-10- انتخاب موقعیت تجهیزات جداسازی در ارتفاع

4-11- طراحی بر اساس شرایط محیطی

4-12- مقاومت در برابر آتش

4-13- سختی جانبی جداسازها

4-14- قراردهی جداسازها در پلان

4-15- تعویض تجهیزات جداسازی

4-16- فاصله آزاد جانبی و قائم

4-17- طراحی اعضای سازه‌ای مجاور واحدهای جداساز

4-18- جزییات اجرایی معماری

4-19- جزییات اجرایی تجهیزات مکانیکی

4-20- آزمایش‌های مورد نیاز برای جداسازهای لرزه‌ای

4-21- مطالعه اقتصادی طرح‌های دارای جداساز لرزه‌ای

4-22- کنترل نتایج طراحی

4-23- مدارک فنی طرح

فصل پنجم: تحلیل قاب بتنی 5طبقه بر روی جداساز لرزه‌ای وپایه ثابت

5-1- مبنای طراحی

5-2- پایداری سامانه جداساز

5-3- ضریب اهمیت

5-4- گروه‌بندی ساختمانها بر حسب شکل

5-5- انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی

5-5-1- کلیات

5-5-2- تحلیل استاتیکی

5-6- پروژه مورد تحلیل

5-7- طراحی جداساز مورد نظر برای پروژه

5-7-1- مشخصات مقدماتی مسأله

5-7-2- تحلیل

5-7-2-1- تغییر مکان طرح

5-7-2-2- نیروی تسلیم اولیه

5-7-2-3- سختی ثانویه

5-7-3- طراحی

5-7-3-1- طرح اولیه هسته سربی

5-7-3-2- ابعاد جداساز

5-7-3-3- خصوصیات لاستیک

5-7-4- نتایج طراحی جداساز

5-8- نتایج تحلیل

5-8-1- مقایسه شتاب، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت

5-8-2- مقایسه تغییر مکان جانبی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت

5-8-3- مقایسه برش طبقات، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت

5-8-4- مقایسه پریود، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت

5-8-5- مقایسه سختی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت

5-8-6- مقایسه جرم مشارکتی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت

5-8-7- بررسی سازه برای طیف پاسخ شتاب از لحاظ نسبت میرایی

5-8-7-1- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی4%

5-8-7-2- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 9%

5-8-7-3- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 11%

5-8-7-4- مقایسه سازه با میرایی 10%و میرایی 20%

5-9- بررسی برش براساس میرایی

5-9-1- مقایسه سازه برای برش براساس میرایی 10%ومیرایی 4%

5-9-2- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%

5-9-3- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 11%

5-9-4- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی10% و میرایی 20%

5-10- بررسی تغییر مکان

5-10-1- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%

5-10-2- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10% و میرایی 11%

5-10-3- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 20%

5-11- بررسی شتاب طبقات

5-11-1- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و میرایی 20%

5-11-2- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% و میرایی 11%

5-11-3- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% ومیرایی 4%

5-11-4- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و ومیرایی 9%

5-12- حالت کلی بررسی براساس میرایی

5-13- شکل شماتیک بررسی رفتار سازه با نصب جداگر

5-14- حلقه های هیسترسیس برای تکیه گاه سربی – لاستیکی

5-15- حلقه های هیسترسیس نیرو –تغییر مکان برای تاکیه گاه سربی- لاستیکی

6-1- نتیجه گیری

6-2- پیشنهادها

منابع

 

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی

دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن چکیده ویژگی های قابل توجه شبکه های مش بی سیم از قبیل انعطاف ، سهولت استقرار و هزینه پائین ، راه اندازی این شبکه ها را آسان نموده و در نتیجه برای کاربران جذاب ساخته است محیط عملیاتی باز و پویا شبکه های مش بی سیم آن را در برابر حملات شبکه های مختلف آسیب
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 5379 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 151
دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن

فروشنده فایل

کد کاربری 14482

چکیده :

ویژگی های قابل توجه شبکه های مش بی سیم از قبیل انعطاف ، سهولت استقرار و هزینه پائین ، راه اندازی این شبکه ها را آسان نموده و در نتیجه برای کاربران جذاب ساخته است. محیط عملیاتی باز و پویا شبکه های مش بی سیم آن را در برابر حملات شبکه های مختلف آسیب پذیر می سازد. نوع شایع از اهداف حملات در زمینه پروتکل های مسیریابی می باشد. گره های مخرب از فرصت برای تغییر یا دور انداختن اطلاعات مسیریابی استفاده می کنند و یا برای بدست آوردن اطلاعات کاربران از طریق خود با مسیرهای های جعلی به این شبکه ها حمله می کنند. برخی ویژگی ها جهت پروتکل های مسیریابی ، برای تأمین امنیت اطلاعات مسیریابی پیشنهاد شده اند. با این حال، یک پروتکل مسیریابی به تنهایی نمی تواند امنیت شبکه را درهرشرایطی تضمین نماید. طراحی یک پروتکل مسیریابی که واقعا از ویژگی های خاص شبکه مش بی سیم مش بهره برداری کند هنوز هم یک چالش باقی مانده است.

دراین پروژه علاوه بر مطالعه عملکرد پروتکل های مسیریابی در شبکه های مش بی سیم جهت انتخاب پروتکل های مسیریابی مناسب در محیط های امن و ناامن و تعیین پارامترهایی که در انتخاب پروتکل های مسیریابی در محیط های امن و نا امن اهمیت دارند ، سناریوهای مختلفی ازحملات در شبکه های مش بی سیم شبیه سازی شده وکارایی برخی از پروتکل های مسیریابی در این سناریوهای مخرب مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: 151 صفحه
رشتــه : کامپیوتر

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل دوم:معرفی شبکه های مش بی سیم وپروتکل های مسیریابی مورد مطالعه

شبکه های بی سیم

معرفی

ساختار شبکه های بی سیم

تعریف شبکه بندی مش

گره ها و لینک ها

شبکه های مش بی سیم

مزایای استفاده از WMN

محدودیت های فاصله انتقال

اهمیت پروتکل ها

مسیریابی در شبکه

معیارهای انتخاب مسیر

پروتکل های مسیریابی

پیش شرط و یا چشم انداز عمومی برای مسیریابی WMNs

پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم

پروتکل مسیریابی کیفیت پیوند بهینه سازی شده (OLSR)

مسیریابی جهت توالی مسافت‌های مقصد(DSDV )

پروتکل مسیریابی منبع پویا (DSR)

1-کشف مسیر

2-نگه داری مسیر

پروتکل مسیریابی جهت‌های مسافت برای تقاضاهای تک کاره (AODV)

1-کشف مسیر

2-نگه داری مسیر

خلاصه فصل

فصل سوم:امنیت در شبکه های مش بی سیم و معرفی برخی حملات در این شبکه ها

امنیت در WMNs

مدل امنیتی برای WMNs

امنیت پروتکل های مسیریابی آگاه

حمله و استفاده ناصحیح از پروتکل های موجود

حمله با استفاده از تغییر جزئی

حمله با استفاده از جعل هویت

حمله با استفاده از تغییر ساخت

حملات خاص

خلاصه فصل

فصل چهارم:ابزارهای شبیه سازی مورد استفاده و شیوه مدل سازی

ابزارهای شبیه سازی

معماری NS-2

معماری OPNET

پشتیبانی بی سیم مدل ساز OPNET

پیاده سازی مدل های حمله در مدل ساز OPNET

مدل های حمله

1- حمله از بین بردن مسیر

2- حمله تغییر مسیر

3- حمله به ساخت

4-حمله جعل هویت

اضافه کردن ویژگی حملات در OPNET

ایجاد گره مخرب در پروتکل AODV

ایجاد گره مخرب در پروتکل DSR

اجرای شبیه سازی در مدل ساز OPNET و جمع آوری نتایج آزمایش

معیارهای ارزیابی

1- درصدتحویل بسته (PDF)

2- بار مسیریابی نرمال (NRL)

آزمایشات در NS-2

سناریو شماره 1

سناریوی شماره 2

سناریوی شماره 3

راه اندازی سناریو در OPNET

خلاصه فصل

فصل پنجم:نتایج آزمایشات

آزمایش در محیط امن

آزمایش در محیط های مخرب

1- حمله از بین بردن مسیر

2- حمله تغییر مسیر

3- حمله ساخت مسیر

4- حمله جعل هویت

نتیجه

خلاصه فصل

فصل ششم:نتیجه گیری و کار آینده

نتیجه گیری

کار آینده

منابع و مآخذ

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: 151 صفحه
رشتــه : کامپیوتر

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید


کنفرانس زبان تخصصی درمورد گیاهان

پاورپوینت آماده شده برای کنفرانس زبان تخصصی با موضوع گیاهان کوهستانی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 379 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
کنفرانس زبان تخصصی درمورد گیاهان

فروشنده فایل

کد کاربری 14322

پاورپوینت آماده شده برای کنفرانس زبان تخصصی با موضوع گیاهان کوهستانی

همراه با تصاویر

 

 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید